F.S. The Reds - Offical Fanclub Standard de Liège

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywetgeving. De GDPR of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in het Nederlands.


Het uitgangspunt van de AVG is het volgende:

- Bij deze verordening (Europese wetgeving) worden regels vastgesteld betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens.
- Deze verordening beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens.


Voorbeelden van natuurlijke personen in de clubcontext zijn: leden ouders, alle medewerkers van de club (overkoepelend bestuur, afdelingsbestuur, medewerkers en vrijwilligers...).


Bijkomende informatie:


Meldpunt Privacy F.S. The Reds

U kan het meldpunt contacteren via privacy@fsthereds.be.


Privacyverklaring

Klik hier als u onze privacyverklaring wenst te raadplegen.

 

© Copyright. All Rights Reserved.